Hvordan fungerer en masseovn?

Hvordan fungerer en masseovn?Ofte er ovnen bygget op med en fast indre kerne i meget varmebestandige og derfor temmelig tunge sten – der er et fyringsrum samt et sekundært brændkammer –og man kan bruge det sekundære brændkammer til at lave mad i, lige meget om det er pizza eller langtidsstegte kød og grøntsagsretter.

Det kaldes et sekundært brændkammer, da det er her de resterende gasser fra afbrænding af træet brændes af – fordi der oftest i fyringskammeret er så høj en temperatur, at gasserne forlader dette område meget hurtigt. Det når ganske simpelt ikke at brænde af inden det forlader ovnen. Netop her adskiller en masseovn sig meget fra en brændeovn, for i en brændeovn når man ikke at få det fulde udbytte af brændværdien i træet.