Prøvningsattest

Prøvning efter EN 15250:2007 afsnit A4.6
Nominel ydelse :                            55 kwh
Co-emission henført til 13% 02     0,15%
Virkningsgrad:                                87 %
Røggastempertur:                         112 grader
Prøvningsatest er lavet på TEKNOLOGISK INSTITUT.