Sikkerhedsprøvning

Afstand til brændbart materiale er foretaget int EN 15250 afsnit A4.7.
Afstand til sidevæg:                          2 cm
Afstand til bagvæg:                           2 cm
Afstand til loft:                                 2 cm
Prøvningsattest er lavet på TEKNOLOGISK INSTITUT.